Hvordan opplevde du vår selger?

*

Hvor viktig var pris?

*

Hvordan var overleveringen av din enhet?

*

Hvor viktig var merket på din nye enhet?

*

Følte du deg godt ivaretatt gjennom hele prosessen?

*

Er det sannsynlig at du vil handle med oss igjen?

*

Vil du anbefale oss til andre du kjenner?

*

Har du andre tilbakemeldinger du ønsker å komme med?

*