Trygg på turen med garanti!

  1. Start
  2. Aktuelt
  3. Garanti? Vi gjør deg som kunde tryggere!
Aktuelt 2023-01-19 10:01

Enkelt og trygt for deg som kunde!

Våre garantier har vi laget for at turen skal bli så trygg og sikker som mulig når det kjøpes brukt bobil og/eller campingvogn fra oss. For at  vi skal yte slike garantier, er det selvfølgelig like viktig at enhetens service- og vedlikeholdsprogram gjøres grundig. Dette er beskrevet i medfølgende bruksanvisninger og beskrivelser for både bodel og bildel. Bruktgarantien gjelder i tillegg til forbrukerkjøpsloven.

Vi bruker Fragus som leverandør av garantitjenesten. Det gjør det enklere både for deg som kunde og oss som forhandler med enkel og rask skademelding og behandlingstid. Vilkår fremkommer på fragus sine nettsider, fragus.com. GoSafe Motorhome og GoSafe Caravan bestemmes ut fra enhetens alder. Melding om eventuell skade må uten opphold umiddelbart meldes til fragus i deres system. Hvor eventuell utbedring skal utføres, avgjøres av fragus etter at skaden er meldt inn.

Vedlikehold er viktig at utføres i henhold til de intervaller og beskrivelser som er vedlagt enheten, slik at gyldigheten av garantien er oppfylt. Husk å sjekke at all service utført av annen og faglig/profesjonell part er dokumentert i enhetens servicebok/-hefte.

Bobil og campingvogn er fritidsobjekter som er beregnet for fritidsbruk. Å benytte slike enheter som fast bopel eller fast over lengre tid, kan medføre unormal stor slitasje og kan forringe garantiene som stilles fra produsentene.

Uten at nevnte eksempler er uttømmende, så dekker naturligvis ikke garantiene slite-/slitasjedeler, brukte telt, batteri, vannpumper, vannkraner, sirkulasjonspumper eller frostskader for å nevne noe.